Sản phẩm

JM 123

- Ngăn chặn tình trạng thoát gió. - Khung làm bằng tole kẽm dày 0.8mm. - Lá làm bằng tole kẽm dày 0.6mm. Giá : Liên hệ Cấu tạo chi tiết sản phẩm: Download
Sản phầm cùng loại