Dự án đã hoàn thành

Đại Học Quốc Tế RMIT

Cty Sangta đã cung cấp các sản phẩm của mình cho dự án đài Đại học RMIT HCM tại quận 7 TP HCM. Thông tin cơ bản:
Loại công trình: Trường học.....
Địa điểm: Quận 7, TP HCM.
Chủ đầu tư: ĐH RMIT

-H-RMIT--1-.jpg