Van gió

JM 118

- Van chỉnh lưu lượng được dùng để ... Giá : Liên hệ

JM 119 (Loại tròn)

- Dùng để ngăn chặn lửa và khói ... Giá : Liên hệ

JM 120 (Loại vuông)

- Dùng để ngăn chặn lửa và khói ... Giá : Liên hệ

VCD Vuông JM 124

- Van dùng để điều chỉnh hoặc cắt ... Giá : Liên hệ

VCD tròn JM117

Van dùng để điều chỉnh hoặc cắt ... Giá : Liên hệ

JM 123

- Ngăn chặn tình trạng thoát ... Giá : Liên hệ