Miệng gió tole soi lỗ

JM112

vật liệu: tole hoặc inox Giá : Liên hệ