Hướng dẫn lắp đặt

Cơ sở để lựa chọn máy điều hòa không khí

Việc lựa chọn máy điều hoà được tiến hành theo các bước sau: a. Chọn hãng máy : Thị trường Việt nam hiện nay sử dụng nhiều hãng máy hoà Xem thêm