Miệng gió ngoài trời

JM107

Vật liệu: Nhôm hoặc tole, ... Giá : Liên hệ