Dự án đã hoàn thành

Petro Gas Quan 7 TP HCM

Sangta đã cung cấp và thi công tòa nhà PETRO Gas HCM.  THÔNG TIN CƠ BẢN

Loại hình: Cao ốc văn phòng
Địa chỉ:  Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Sang Ta

 

Sang Ta