Sản phẩm

JM 119 (Loại tròn)

- Dùng để ngăn chặn lửa và khói theo khu vực. - Được lắp trên đường ống gió tròn. Giá : Liên hệ Cấu tạo chi tiết sản phẩm: Download
Sản phầm cùng loại