Miệng gió sọt trứng

JM111

vật liệu: nhôm hoặc tole, inox Giá : Liên hệ