Dự án đang thi công

Trung tâm PTTN&VP Viện Dầu khí Việt Nam

Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam Ban hành quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam xây dựng tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.   Dự án có Tổng mức đầu tư 1.482 tỷ đồng đầu tư trong 02 giai đoạn. Giai đoạn I của Dự án triển khai trong 15 tháng sắp tới để hoàn thành căn bản các hạng mục xây dựng và lắp đặt trang thiết bị chuyên dụng phân tích thí nghiệm. Dự kiến trong nửa cuối năm 2013, các Trung tâm phía Nam trực thuộc Viện sẽ di chuyển đến địa điểm làm việc mới tại Khu Công nghệ cao, quận 9, TP. Hồ Chí Minh với đầy đủ cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển về nghiên cứu khoa học công nghệ, các hoạt động phân tích thí nghiệm chuyên dụng và lưu trữ mẫu.

VIENDAUKHI1.jpg

Dự án có tổng diện tích xây dựng sàn 32.000m2, bao gồm hạng mục tòa nhà Văn phòng (9 tầng và 1 tầng hầm), tòa nhà Phân tích thí nghiệm 4 tầng và các hạng mục phụ trợ phục vụ phân tích thí nghiệm và sản xuất thử, kho tàng trữ mẫu vật dầu khí. Dự án được xây dựng trên 02 lô đất riêng biệt với tổng diện tích 4,1ha tại Khu Nghiên cứu khoa học và Khu sản xuất tương ứng với quy hoạch phân khu chức năng của Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh trong đó Tòa nhà Phân tích thí nghiệm là hạng mục cốt lõi của Dự án.
VIENDAUKHI--1-.jpg