Ống gió mềm cách nhiệt

JM102

Dùng trong ĐHKK và thông gió. Giá : Liên hệ