Van chặn lửa (FD)

JM 119 (Loại tròn)

- Dùng để ngăn chặn lửa và khói ... Giá : Liên hệ

JM 120 (Loại vuông)

- Dùng để ngăn chặn lửa và khói ... Giá : Liên hệ