Ống gió mềm không cách nhiệt

JM101

Dùng trong ĐHKK và thông gió. Giá : Liên hệ